Политика за настаняване с домашни любимци

Политика за настаняване с домашни любимци

Лято 2022

 • Ограничен брой и типове от стаи ще бъдат определени за настаняване на гости с домашни любимци във всеки от управляваните от нас хотелски обекти.
 • Допуска се настаняване на малки домашни любимци – до 5 кг. – 2 броя е макс. допустимият брой (в Imperial Heights Villas приемаме и по–големи домашни любимци).
 • Тарифата е 10 лв. за 1 дом. любимец/ден (за хотели Форум и Бор) и 15 лв. за 1 дом. любимец/ден (за хотел Империал Ризорт).
 • Настаняват се котки и кучета /за други домашни любимци, се изисква допълнително потвърждение/.
 • Домашните любимци трябва да бъдат тренирани и с установени хигинни навици.
 • Всички домашни любимци трябва да притежават актуализиран ветеринарномедицински паспорт.
 • Не се допуска „свободно разхождане“ на територията на хотелския комплекс, извън стаята /предвижване, извън стаята, трябва да става на повод/.
 • Не се допуска оставяне на домашния любимец без надзор.
 • Не се разрешава присъствието на домашни любимци в заведенията и помещенията за хранене, в СПА центъра и зоната около басейните.
 • Гостите носят отговорност за почистване след домашните любимци.
 • Всякакви звукови смущения (като лай и др.) трябва да бъдат ограничени, с цел запазване на спокойствието на другите гости.
 • Гостите трябва да се свържат с отдел Хотелско Домакинство, за утчонение на удобен час за почистване на стаята.
 • Възвращаем депозит в размер на EUR 50/BGN 100, се изисква при настаняване.
 • Гостите са отговорни за всички повреди и/или персонални наранявания, причинени от техния домашен любимец.
 • Гостите се съгласяват да освободят Хотела, от всякакъв тип отговорност, в случай на повреда или необходимост от обезщетение, причинени в резултат на техния домашен любимец.
 • Изисква се разписване на декларация за запознаване с приложимата Политика за настаняване на домашни любимци, преди настаняване.