Условия за резервация

Резервации

Резервацията се счита за потвърдена, след като клиентът е получил писмено потвърждение по имейл, в което се уточнява и пълната сума по направената резервация. Всички промени или допълнения към направената резервация ще се считат за валидни при условие, че са уговорени и потвърдени чрез:

  • кореспонденция в писмена форма, като всяка промяна на резервацията (дати на пристигане и заминаване, брой нощувки, брой клиенти, тип настаняване, тип изхранване и т.н.) следва да получава писмено потвърждение от страна на хотела; или
  • онлайн резервационната система, през която е направена резервацията;

Специални изисквания

В случай, че клиентът има специфични изисквания, свързани с пътуването (например непоносимост към определени храни, специфични заболявания, изискващи допълнителни или по-различни услуги и др.), то те трябва да бъдат предварително приети от хотела и уговорени в писмена кореспонденция между страните.

Цена и начин на плащане

Ако при направата на резервация клиентът не е потвърдил различни от описаните по-долу условия за плащане и анулация, то важат следните условия:

В срок от 3 (три) работни дни от датата на потвърждението, клиентът се задължава да извърши авансово плащане в размер на 50% (петдесет процента) от обявената цена на заявените от него и потвърдени от страна на хотела туристически услуги. Останалата част от сумата по резервацията клиентът заплаща най-късно 14 (четиринадесет) дни преди датата на пътуването. В случай, че до датата на пътуването остават 14 (четиринадесет) или по-малко от 14 (четиринадесет) дни, клиентът се задължава да заплати цялата цена на заявените от него и потвърдени от страна на хотела туристически услуги. Хотелът има право да определя и по-ранни крайни срокове за заплащане на цялата цена, както и условия за промени и анулации по резервацията, например обуславящи намаления на цената, или свързани с други промоционални условия. Всички плащания се извършват по електронен път – с карта (VISA, MasterCard) чрез уебсайта на хотела или по банков път, като разходите и комисионните по банковите преводи се заплащат изцяло от клиента.

Настаняване в хотела

Настаняването в хотела се извършва след 14:00.

Напускане на хотела

Услугите приключват в 12:00 в деня на напускане на хотела. При желание за късно освобождаване на стаите от страна на клиента, хотелът може да осигури такова при наличност срещу допълнително заплащане.

Неустойки

Клиентът може да се откаже от услугите без да дължи неустойки в срок не по-късно от 30 (тридесет) дни преди датата на пристигането в хотела или според политиката за анулация, която клиентът е избрал при направа на резервацията си. При отказ между 29 (двадесет и деветия) и 15 (петнадесетия) ден преди датата на пристигането на клиента в хотела се дължи неустойка в размер на платения аванс (депозит); при отказ по-малко от петнадесет дни преди датата на пристигане, както и при непристигане в хотела – неустойка в размер на 100 % (сто процента) от общата стойност на услугите.
При отказ на клиента от резервация след настаняване, клиентът дължи 100% (сто процента) от общата стойност на услугите.
В случай на причинени от страна на клиента материални щети при ползване на услугите той дължи заплащане по цени на дребно в страната на пребиваването си.